Over de tennishal Schenkeldijk

De tennisverenigingen C.C. en Dash’35 hebben destijds het initiatief genomen om een tennishal te laten bouwen en daartoe is ook op 31 mei 1978 een stichting in het leven geroepen.Deze tennishal maakt het liefhebbers mogelijk om met name gedurende de wintermaanden overdekt te kunnen sporten.

De hal beschikt over een speelveld die gelijk is aan de vloer die bij de Australian Open wordt gebruikt. De tennishal wordt zo duurzaam als mogelijk gebruikt. Daartoe zijn o.a. tientallen zonnepanelen op het dak geplaatst en wordt efficiënt omgesprongen met energie en water(verbruik).

Er zijn vier moderne tennisbanen beschikbaar en iedereen kan zich aanmelden voor tennisactiviteiten.

Zogenaamde racketavonden worden georganiseerd door voornoemde tennisverenigingen maar ook particulieren kunnen een wedstrijdavond voor familie en vrienden organiseren als de hal niet bezet is. U hoeft geen lid te zijn van een vereniging om activiteiten te kunnen en mogen organiseren.

 

Er vinden structureel navolgende activiteiten plaats:

  • Trainingen verzorgt door tennisleraren van de desbetreffende vereniging,
  • Verhuur van een tennisbaan ( minimaal een vast uur in de week)
  • Rolstoeltennis (maandagavonden)
  • Kersttoernooi
  • Regionale jeugdtraining (zaterdagochtenden)
  • Vrije verhuur van ‘lege uurtjes’
  • Wintercompetitie

Deze competitie is onder de tennissers heel populair. Men hoeft zich alleen maar in te schrijven met minimaal 4 personen. Deze competitie loopt van begin september tot de eerste week van april en er wordt om de 14 dagen gespeeld. Een team kan zich inschrijven voor de herendubbel (HD), gemengd dubbel (GD) of damesdubbel (DD). De damesdubbel wordt op de vrijdagochtenden gespeeld. De herendubbel en gemend dubbel worden in de weekenden gespeeld.

Men kan zich voor meerdere teams inschrijven, maar wordt wel geacht dan ook aanwezig te zijn vanwege de verplichting (inschrijving) die men is aangegaan.

De teams worden ingedeeld op individuele wedstrijdsterkte om een zo gelijkwaardig als mogelijke poule te kunnen formeren.