Home

Nieuws

Dubbelen mag weer vanaf donderdag, competitie nog niet.

Beste sporters in de tennishal Schenkeldijk

Vanaf woensdagavond 4 november 22.00 uur golden - in het kader van de bestrijding van het Coronavirus - aanvullende maatregelen op het pakket maatregelen dat vanaf 15 oktober van kracht was. Op 4 november bent u hierover via de mail geïnformeerd. Gevolg was dat de afgelopen 2 weken er alleen nog maar gesingeld mocht worden en dat dubbelen helaas niet meer mogelijk was.

Vanavond, 17 november, heeft het kabinet bij monde van de Minister-President in zijn reguliere persconferentie over het Corona-virus deze aanvullende maatregelen met ingang van donderdag 19 november weer ingetrokken. Dit betekent dat met ingang van as. donderdag 19 november weer gedubbeld mag worden.

Voor alle duidelijkheid, het pakket aan maatregelen zoals dat vanaf 15 oktober van kracht was, blijft onverkort van kracht. Dat betekent onder meer dat de competitie nog niet hervat kan worden, dat de bar gesloten blijft, dat de kleedkamers nog niet geopend kunnen worden, dat er geen bezoekers in de hal moge worden toegelaten, dat u geacht wordt om na het spelen de hal zo gauw als mogelijk te verlaten, etc. Ook de 1,5 meter afstand die u te allen tijde in acht moet nemen blijft onverkort van kracht. 

IK wens u veel speelplezier. Samen moeten we het Corona-virus er onder zien te krijgen.

 

Vr.gr.

Namens het bestuur van de tennishal Schenkeldijk

Huub van der Weide

dit bericht is gewijzigd, zie update 17 november

 

 

 

 

Beste tennissers,

We leven in een bijzondere tijd als gevolg van diverse maatregelen die bedoeld zijn om het Coronavirus onder controle te brengen. Op 14 oktober 2020 hebben de competitiespelers van mij namens het bestuur van de tennishal Schenkeldijk een mail ontvangen over alle gevolgen van het Corona-virus voor het spelen van tennis in de tennishal. Dat was op basis van de toenmalige inzichten. Gisteren heeft het kabinet in haar persconferentie weer verder gaande maatregelen moeten aankondigen. Onder meer werd aangekondigd dat de groepsgrootte met ingang van woensdagvond 4 november 22.00 uur voor een periode van tenminste 2 weken van 4 terug gebracht zal worden naar 2. Zojuist (afgelopen woensdagavond) hebben wij van de KNLTB bericht ontvangen dat dat betekent dat er in elk geval de komende 2 weken niet gedubbeld mag worden, singelen mag wel. Dit in aanvulling op de  al van kracht zijnde maatregelen.

 

Al deze maatregelen om de Corona-veiligheid te kunnen waarborgen komen natuurlijk het tennisplezier zoals u dat gewend was, helaas niet ten goede. De hal blijft wel geopend voor diegenen die binnen de kaders van de getroffen maatregelen willen komen tennissen. Naar verwachting zullen de maatregelen die wij op 15 oktober al hebben moeten treffen voorlopig nog enkele weken van kracht blijven en de maatregelen van 4 november komen – voor een periode van 2 weken – daar nog boven op.

 

Om u enigszins te kunnen compenseren voor al deze ongemakken stel ik voor dat u in de week van het Sam de Roo toernooi (van zaterdag 12 tot en met zondag 20 december) op de (in uw verhuurbrief) voor u gereserveerde tijd kunt komen tennissen. In de verhuurbrief was nl. aangegeven dat u ten tijde van het Sam de Roo toernooi, niet zou kunnen komen om vrij te tennissen. Nu wij - door alle Coronamaatregelen - het Sam de Roo toernooi niet kunnen verspelen leek het het bestuur van de tennishal een goed gebaar om u – als compensatie voor alle ongemakken – deze extra mogelijkheid tot tennissen in de hal aan te bieden. 

 

Uiteraard hadden wij als bestuur u veel liever willen meedelen dat er geen beperkingen meer waren en dat u het vroegere  tennisplezier weer had kunnen ervaren, maar dat is helaas niet het geval.

 

Ik wens u ondanks alle ellende vanwege het Coronavirus toch veel tennisplezier.

 

Namens het bestuur

Huub van der Weide

 

Lees meer »

Aangescherpte maatregelen

Ongetwijfeld zullen velen van u maandag 28 september de berichtgeving vanuit het kabinet over de stand van zaken rondom het Corona-virus hebben gevolgd.
Wellicht heeft u zich ook de vraag gesteld wat de getroffen maatregelen voor u als tennisser in de tennishal zullen gaan betekenen. Vooralsnog heeft het bestuur van de tennishal – mede na overleg met de Veiligheidsregio – de onderstaande maatregelen getroffen. Voor wat betreft het tennissen gelden er geen andere beperkingen dan voor afgelopen maandag. Dat betekent dat er gewoon getennist kan worden en dat ook het wisselen, waarbij er mogelijk 32 personen tegelijk in de hal zijn, geen problemen oplevert. Voor sportfaciliteiten geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen binnen nl. niet

Lees meer »

Corona-protocol tennishal Schenkeldijk

Zolang het Corona-virus nog onder ons rondwaart zijn wij als Tennishal Schenkeldijk uiteraard gehouden de aanwijzingen van de overheid na te leven. Om die reden is dit protocol opgesteld en gelden onderstaande maatregelen tot nader order. De basis voor dit protocol is gevonden in de informatie van het NOC/NSF en de KNLTB. De navolgende aanwijzingen zijn dan ook bedoeld om de verplichte maatregelen in acht te kunnen nemen waardoor de activiteiten in onze tennishal ‘gewoon’ door kunnen gaan. Zowel NOC/NSF, de KNLTB, het RIVM, de gemeente en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vinden dat onder die voorwaarden binnensport en dus ook tennis in de tennishal verantwoord en dus veilig kunnen plaatsvinden. 

Lees meer »

Waarom tennist u in de winter in de tennishal Schenkeldijk?

In 2016 zijn onze tapijtbanen vervangen door Plexicushion Prestige. Dat is dezelfde baansoort waarop de Australian Open gespeeld wordt en het is voor Nederland de eerste keer dat de exacte kopie van de banen in Melbourne is aangelegd. Een primeur dus. Plexicushion is één van de weinig eerlijke banen. Een baan waar je precies weet wanneer je moet remmen en waar de verschillende effecten doen wat ze moeten doen. De banen zijn opgebouwd uit elf (dempende) lagen, daarmee zeer gunstig voor uw gewrichten en derhalve een langer tennis plezier.

Tennishal Schenkeldijk behoort tot een zelfstandige stichting waardoor de kosten voor onder andere huur, competitie en prijzen aan de bar laag kunnen worden gehouden. Als speler in de tennishal Schenkeldijk bent u in alle opzichten voordeliger uit. Lid worden van de tennishal Schenkeldijk is niet nodig.

 

Schoenen voor de nieuwe vloer

Van meerdere kanten is de vraag gesteld wat voor soort schoenen moeten worden gedragen op de nieuwe vloer. Het allerbelangrijkste is dat de schoenen die gedragen worden uitsluitend worden gedragen op de nieuwe vloer. De bestaande schoenen kunt u dan ook blijven dragen. Uiteraard mits deze alleen maar in de hal worden gedragen. Bent u toe aan nieuwe schoenen dan is het advies over te gaan tot de aanschaf van de zgn. HARD / ALL-COURT-SCHOEN. In het bijgevoegde plaatje is in één oogopslag aangegeven wat voor soort zool u het best kunt aanschaffen om met plezier op de nieuwe vloer te kunnen spelen.    

» Nieuws archief