Home

Nieuws

Openen Tennishal Schenkeldijk

Op 18 december 2021 moest ik u helaas berichten dat met ingang van 19 december 2021 de tennishal vanwege de Coronamaatregelen gesloten moest worden.

De persconferentie van het kabinet van vanavond, 14 januari 2022, heeft duidelijk gemaakt dat met ingang van zaterdag 15 januari wij de tennishal weer mogen openen en dat er dus weer getennist mag / kan worden. Met ingang van zaterdag 15 januari bent u dan ook weer van harte welkom om te komen tennissen op de uren waarop voor u een baan is gereserveerd.

Wel gelden er tot nader order nog een aantal beperkingen:

- de bar is helaas nog gesloten

- publiek is  niet welkom

- u dient bij binnenkomst in de hal over een geldig Coronatoegangsbewijs (QR-code) te beschikken. Hier zal op gecontroleerd worden.

- behalve tijdens het sporten, is een mondkapje verplicht

Ik hoop dat ondanks deze beperkingen u toch weer het nodige plezier zult ondervinden bij het tennissen in de tennishal.

 

Met vriendelijke groet

Namens het halbestuur

Huub van der Weide

Competitie start 21 januari 22

Zojuist is bekend gemaakt dat er weer binnen en buiten gesport mag worden. Om hals over kop dit weekend met de wintercompetitie te beginnen, lijkt ons geen goed plan. Daarnaast is nog niet helemaal zeker of er wel competities gespeeld mogen worden.

Navolgend hebben wij besloten: Dit weekend (zaterdag 15 en zondag 16/1) zal de hal voor recreatieve doeleinden open gesteld worden van 13.00 uur tot 17.00 uur. U kunt Knight (06-11533678) tijdig bellen of tijdig mailen om aan te geven te willen komen spelen. Graag dus eerst afstemmen om te voorkomen dat de banen vol zijn en u moet wachten want dat willen we juist met Corona zien te voorkomen!

De huisregels zijn:
- Alleen entree als men zich van tevoren heeft aangemeld

- Mondkapje op bij het betreden van de hal (alleen op de baan mag het af)

- QR-code aanbieden aan het personeel

- Alleen de desbetreffende medespelers meenemen. Maximaal 4 per baan

- Direct na het tennissen uit de hal vertrekken

- Geen consumpties mogelijk, de kantine mag niet open zijn.

- Niet naar de hal komen als je twijfelt ziek te zijn.

Per 21 januari a.s. starten we de wintercompetitie weer op. De indeling en speeltijden blijven hetzelfde. Voornoemde huisregels ook, tenzij de versoepeling nog soepeler wordt…

Wij verzoeken u om uw teamgenoten terstond te informeren over deze openstelling van de hal en de hervatting van de wintercompetitie zodat men zich kan voorbereiden en genieten van een potje tennis in onze hal.

Namens het bestuur van tennishal Schenkeldijk,

Oene Bouman,

Competitieleider.

Coronacheck voor de gebruikers


Aan: alle gebruikers van de tennishal Schenkeldijk

 

Op 22 september zond ik u de informatie over de wijze waarop wij als bestuur van de tennishal Schenkeldijk moesten omgaan met de verplichting tot de Coronacheck voor de gebruikers van het horecavoorzieningen van de tennishal Schenkeldijk. Voor alle zekerheid heb ik deze informatie nogmaals bijgevoegd.

De persconferentie van het kabinet van hedenavond maakt duidelijk dat vanaf 6 november de Coronacheck niet alleen meer een verplichting is voor de gebruikers van de horeca maar dat eenieder die de tennishal betreedt, of dit nu een toeschouwer, een speler of een gebruiker van de horeca is, over een geldige QR-code moet beschikken. 

Voor de tennishal Schenkeldijk betekent het voorgaande dat – met ingang van 6 november - de loop van alle bezoekers van de hal zodanig zal worden aangepast, dat zij langs de bar worden geleid, waar zij het Coronacheckbewijs (de QR-code, zie ook de informatie van 23 september) aan ons personeel kunnen laten zien. Onze medewerkers zijn bevoegd om namens het bestuur om het Coronacheckbewijs te vragen.

Als u niet over een geldige QR-code beschikt kunnen wij u helaas geen toegang tot de tennishal geven. 

Hoewel wij met pijn in ons hart deze maatregel uitvoeren kunnen wij echt niet anders. De overheid verplicht ons immers hiertoe en ik hoop dan ook dat u hier begrip voor op kunt brengen en onze medewerkers in deze welwillend tegemoet wilt treden. 

IK verzoek u het bovenstaande bij uw medespelers onder de aandacht te brengen. 

N.B. Het bovenstaande geldt voor eenieder vanaf de leeftijd van 18 jaar. Jeugdspelers vallen niet onder deze regeling.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Huub van der weide

Sam de Roo Kersttoernooi 2021

Kennen jullie Sam de Roo nog? Want de “R” is in de maand en dat betekent dat er in december het Kersttoernooi 2021 aan de Schenkeldijk gaat starten. Dat vindt plaats van zaterdag 11 december tot en met zondag (finaledag) 19 december. Voor de winnaars staan er weer schitterende kerstpakketten klaar en ook al weet u geen (poule)winnaar te worden, de gezelligheid maakt dat het meedoen al een feestje is! Er zijn verschillende categorieën, de HD, GD en DD (hoofdtoernooi in de avonden en weekend) maar ook de DD 50+ (dagtoernooi op maandag 13/12), de HD 50+ (dagtoernooi op woensdag 15/12) en de GD 50+ (dagtoernooi op vrijdag 17/12).

Bij Knight kunt u de inschrijfformulieren vragen en ter plekke invullen.

Vraag een tennispartner om met u mee te willen spelen en schrijf in. Het belooft weer een leuk en gezellig kersttoernooi te worden. Tot dan!!

GA NAAR INSCHRIJFFORMULIER

 

Baanbeschikbaarheid in de tennishal Schenkeldijk

In de tennishal Schenkeldijk zijn op de onderstaande tijdstippen nog banen beschikbaar voor de vrije verhuur.

Maandag van 09:00 tot 10:00 uur van 11:00 tot 12:00 uur, 12.00 tot 13.00 uur, van 13.00 tot 14.00 uur, van 15.00 tot 16.00 uur, van 18.00 tot 19.00 uur, van 22.00 tot 23.00 uur*

Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur van 15.00 tot 16.00 uur van 22.00 tot 23.00 uur*

Woensdag van 10.00 tot 11.00 uur van 12.00 tot 13.00 uur van 22.00 tot 23.00 uur*

Donderdag van 22.00 tot 23.00 uur

Vrijdag van 13:00 tot 14:00 15.00 tot 16.00 uur

*Mits er tenminste 2 banen in gebruik zijn.

Deze banen kunnen voor het hele seizoen worden gehuurd (tarief € 540 per uur per baan), maar kunnen ook voor een enkel uur worden gehuurd (tarief € 25 per uur per baan).

Mocht u interesse hebben voor het huren van baan voor een heel seizoen neemt u dan even contact op met Knight  Kunsen  (tel 06-11533678) of Huub van der Weide (tel 06-51317053)

Wilt u een baan huren voor een enkel uur neemt u dan van te voren contact op met de tennishal om de baan te reserveren op het telefoonnummer 06-39849762

Coronatoegangsbewijs

Beste gebruikers van de tennishal Schenkeldijk

Ongetwijfeld hebben velen van u inmiddels meegekregen dat vanaf 25 september 2021 er weer de nodige veranderingen in de Corona-maatregelen zullen optreden. Onder meer het loslaten van de 1,5 meter afstandsregel en de invoering van de Coronacheck in de horeca zijn enkele voorbeelden waar wij vanaf 25 september als tennishal Schenkeldijk ook mee te maken krijgen. De eisen die in het kader van de Coronamaatregelen aan de horeca zijn opgelegd, bijvoorbeeld waar het gaat om het Coronatestbewijs, gelden namelijk ook voor sportkantines.

Vanuit de sportfederatie NOC/NSF hebben wij in dit verband de onderstaande informatie ontvangen:
Wanneer is er een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig :

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer is er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig :

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
  • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Lees meer »

Zin in een gezellige tennisavond?

Zaterdag 2 oktober 2021 een open racketavond voor senioren (18 jaar en ouder).
De kosten bedragen 11,25 euro per deelnemer voor drie speel­rondes (45 minuten per ronde) en 1 gratis consumptie.
Aanvang: 19.15 uur, einde: 23.45 uur. Aanmelden via tennishalschenkeldijk@gmail.com

onder vermelding van naam en (dubbel) speelsterkte en telefoonnummer (sluitingsdatum 25 september 2021).

16-01-2018-Waarom tennist u in de winter in de tennishal Schenkeldijk?
01-01-2018-Schoenen voor de nieuwe vloer

» Nieuws archief