Home

Nieuws

Tijdelijke stopzetting wintercompetitie

Beste captains,

Via de voorzitter van onze tennishal, komt er een schrijven naar u toe met de mededeling dat de tennishal voorlopig de komende drie weken (feitelijk de maand december) niet meer open kan zijn voor activiteiten die na 17.00 uur gebruikelijk zijn. Voor de wintercompetitie betekent dit dat er 1/3 van de competitie gespeeld kan worden (van 13.00 uur tot 16.00 uur) en dat is ontoereikend om iedereen te kunnen laten tennissen. Om o.a. die reden is vanaf 28 november door het bestuur van de tennishal besloten om de wintercompetitie tot nader order geheel stil te leggen. De afgekondigde maatregelen dienen wij immers te respecteren en na te leven.

Wij hopen zeer dat er in januari een andere Corona-wind zal gaan waaien en hopen op een kentering in de maand december….

Over het Sam de Roo toernooi zijn we nog in beraad omdat de zogenaamde dag-toernooien mogelijk wel georganiseerd kunnen worden (HD, DD en GD), maar het hoofdtoernooi (vanwege het tijdstip van 17.00 uur) niet. Daar komt nog een mededeling over.

Het spijt ons zeer om deze bekendmaking te moeten doen. Ook wij dachten een fijn wintertoernooi te kunnen voltooien, maar helaas.

Zodra wij goed nieuws te melden hebben, gaat u dat uiteraard zo snel als mogelijk van ons horen.

Hartelijke groeten van Knight en Oene.

Tot 17:00 uur open voor huurder

Beste huurders van de tennishal Schenkeldijk

De persconferentie van het kabinet van vandaag, vrijdag 26 november 2021 heeft het er voor ons als tennissers in de tennishal Schenkeldijk niet beter op gemaakt. Vanaf as. zondag 28 november zullen wij in elk geval gedurende 3 weken onze hal al om 17.00 uur moeten sluiten.

Dat betekent dat alle activiteiten, of dit nu verhuururen zijn of trainingen of competitie, die na 17.00 uur gepland staan, geen doorgang kunnen vinden. Ik had u graag een meer positief bericht gestuurd, maar Corona blijft ons lastig vallen met al deze maatregelen van dien.

Daarnaast blijft het een verplichting om een check te doen op het Coronatoegangsbewijs. Verder wordt het een verplichting om, bij het verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt (dus onze kantine, toiletten, etc.), een mondkapje  te dragen. Bij het spelen is dit laatste uiteraard niet van toepassing.

In hoeverre al deze maatregelen weer leiden tot een compensatie van de uren waarop niet gespeeld kan worden, valt op dit moment nog niet te overzien. Vragen als hoe lang duurt deze situatie, in hoeverre komen wij als tennishal in aanmerking voor een vergoeding van de overheid voor deze situatie, etc. vallen op dit moment nl. nog niet  te beantwoorden.

Hoe lastig ik dit allemaal ook vind, ik kan het niet mooier maken.

 

Vriendelijke groet

Namens het bestuur van de tennishal

Huub van der Weide

Coronacheck voor de gebruikers


Aan: alle gebruikers van de tennishal Schenkeldijk

 

Op 22 september zond ik u de informatie over de wijze waarop wij als bestuur van de tennishal Schenkeldijk moesten omgaan met de verplichting tot de Coronacheck voor de gebruikers van het horecavoorzieningen van de tennishal Schenkeldijk. Voor alle zekerheid heb ik deze informatie nogmaals bijgevoegd.

De persconferentie van het kabinet van hedenavond maakt duidelijk dat vanaf 6 november de Coronacheck niet alleen meer een verplichting is voor de gebruikers van de horeca maar dat eenieder die de tennishal betreedt, of dit nu een toeschouwer, een speler of een gebruiker van de horeca is, over een geldige QR-code moet beschikken. 

Voor de tennishal Schenkeldijk betekent het voorgaande dat – met ingang van 6 november - de loop van alle bezoekers van de hal zodanig zal worden aangepast, dat zij langs de bar worden geleid, waar zij het Coronacheckbewijs (de QR-code, zie ook de informatie van 23 september) aan ons personeel kunnen laten zien. Onze medewerkers zijn bevoegd om namens het bestuur om het Coronacheckbewijs te vragen.

Als u niet over een geldige QR-code beschikt kunnen wij u helaas geen toegang tot de tennishal geven. 

Hoewel wij met pijn in ons hart deze maatregel uitvoeren kunnen wij echt niet anders. De overheid verplicht ons immers hiertoe en ik hoop dan ook dat u hier begrip voor op kunt brengen en onze medewerkers in deze welwillend tegemoet wilt treden. 

IK verzoek u het bovenstaande bij uw medespelers onder de aandacht te brengen. 

N.B. Het bovenstaande geldt voor eenieder vanaf de leeftijd van 18 jaar. Jeugdspelers vallen niet onder deze regeling.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Huub van der weide

Sam de Roo Kersttoernooi 2021

Kennen jullie Sam de Roo nog? Want de “R” is in de maand en dat betekent dat er in december het Kersttoernooi 2021 aan de Schenkeldijk gaat starten. Dat vindt plaats van zaterdag 11 december tot en met zondag (finaledag) 19 december. Voor de winnaars staan er weer schitterende kerstpakketten klaar en ook al weet u geen (poule)winnaar te worden, de gezelligheid maakt dat het meedoen al een feestje is! Er zijn verschillende categorieën, de HD, GD en DD (hoofdtoernooi in de avonden en weekend) maar ook de DD 50+ (dagtoernooi op maandag 13/12), de HD 50+ (dagtoernooi op woensdag 15/12) en de GD 50+ (dagtoernooi op vrijdag 17/12).

Bij Knight kunt u de inschrijfformulieren vragen en ter plekke invullen.

Vraag een tennispartner om met u mee te willen spelen en schrijf in. Het belooft weer een leuk en gezellig kersttoernooi te worden. Tot dan!!

GA NAAR INSCHRIJFFORMULIER

 

Baanbeschikbaarheid in de tennishal Schenkeldijk

In de tennishal Schenkeldijk zijn op de onderstaande tijdstippen nog banen beschikbaar voor de vrije verhuur.

Maandag van 09:00 tot 10:00 uur van 11:00 tot 12:00 uur, 12.00 tot 13.00 uur, van 13.00 tot 14.00 uur, van 15.00 tot 16.00 uur, van 18.00 tot 19.00 uur, van 22.00 tot 23.00 uur*

Dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur van 15.00 tot 16.00 uur van 22.00 tot 23.00 uur*

Woensdag van 10.00 tot 11.00 uur van 12.00 tot 13.00 uur van 22.00 tot 23.00 uur*

Donderdag van 22.00 tot 23.00 uur

Vrijdag van 13:00 tot 14:00 15.00 tot 16.00 uur

*Mits er tenminste 2 banen in gebruik zijn.

Deze banen kunnen voor het hele seizoen worden gehuurd (tarief € 540 per uur per baan), maar kunnen ook voor een enkel uur worden gehuurd (tarief € 25 per uur per baan).

Mocht u interesse hebben voor het huren van baan voor een heel seizoen neemt u dan even contact op met Knight  Kunsen  (tel 06-11533678) of Huub van der Weide (tel 06-51317053)

Wilt u een baan huren voor een enkel uur neemt u dan van te voren contact op met de tennishal om de baan te reserveren op het telefoonnummer 06-39849762

Coronatoegangsbewijs

Beste gebruikers van de tennishal Schenkeldijk

Ongetwijfeld hebben velen van u inmiddels meegekregen dat vanaf 25 september 2021 er weer de nodige veranderingen in de Corona-maatregelen zullen optreden. Onder meer het loslaten van de 1,5 meter afstandsregel en de invoering van de Coronacheck in de horeca zijn enkele voorbeelden waar wij vanaf 25 september als tennishal Schenkeldijk ook mee te maken krijgen. De eisen die in het kader van de Coronamaatregelen aan de horeca zijn opgelegd, bijvoorbeeld waar het gaat om het Coronatestbewijs, gelden namelijk ook voor sportkantines.

Vanuit de sportfederatie NOC/NSF hebben wij in dit verband de onderstaande informatie ontvangen:
Wanneer is er een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig :

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer is er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig :

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
  • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Lees meer »

Zin in een gezellige tennisavond?

Zaterdag 2 oktober 2021 een open racketavond voor senioren (18 jaar en ouder).
De kosten bedragen 11,25 euro per deelnemer voor drie speel­rondes (45 minuten per ronde) en 1 gratis consumptie.
Aanvang: 19.15 uur, einde: 23.45 uur. Aanmelden via tennishalschenkeldijk@gmail.com

onder vermelding van naam en (dubbel) speelsterkte en telefoonnummer (sluitingsdatum 25 september 2021).

16-01-2018-Waarom tennist u in de winter in de tennishal Schenkeldijk?
01-01-2018-Schoenen voor de nieuwe vloer

» Nieuws archief