Nieuws

Coronacheck voor de gebruikers


Aan: alle gebruikers van de tennishal Schenkeldijk

 

Op 22 september zond ik u de informatie over de wijze waarop wij als bestuur van de tennishal Schenkeldijk moesten omgaan met de verplichting tot de Coronacheck voor de gebruikers van het horecavoorzieningen van de tennishal Schenkeldijk. Voor alle zekerheid heb ik deze informatie nogmaals bijgevoegd.

De persconferentie van het kabinet van hedenavond maakt duidelijk dat vanaf 6 november de Coronacheck niet alleen meer een verplichting is voor de gebruikers van de horeca maar dat eenieder die de tennishal betreedt, of dit nu een toeschouwer, een speler of een gebruiker van de horeca is, over een geldige QR-code moet beschikken. 

Voor de tennishal Schenkeldijk betekent het voorgaande dat – met ingang van 6 november - de loop van alle bezoekers van de hal zodanig zal worden aangepast, dat zij langs de bar worden geleid, waar zij het Coronacheckbewijs (de QR-code, zie ook de informatie van 23 september) aan ons personeel kunnen laten zien. Onze medewerkers zijn bevoegd om namens het bestuur om het Coronacheckbewijs te vragen.

Als u niet over een geldige QR-code beschikt kunnen wij u helaas geen toegang tot de tennishal geven. 

Hoewel wij met pijn in ons hart deze maatregel uitvoeren kunnen wij echt niet anders. De overheid verplicht ons immers hiertoe en ik hoop dan ook dat u hier begrip voor op kunt brengen en onze medewerkers in deze welwillend tegemoet wilt treden. 

IK verzoek u het bovenstaande bij uw medespelers onder de aandacht te brengen. 

N.B. Het bovenstaande geldt voor eenieder vanaf de leeftijd van 18 jaar. Jeugdspelers vallen niet onder deze regeling.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Huub van der weide

« Terug

» Nieuws archief