Nieuws

Dubbelen mag weer vanaf donderdag, competitie nog niet.

Beste sporters in de tennishal Schenkeldijk

Vanaf woensdagavond 4 november 22.00 uur golden - in het kader van de bestrijding van het Coronavirus - aanvullende maatregelen op het pakket maatregelen dat vanaf 15 oktober van kracht was. Op 4 november bent u hierover via de mail geïnformeerd. Gevolg was dat de afgelopen 2 weken er alleen nog maar gesingeld mocht worden en dat dubbelen helaas niet meer mogelijk was.

Vanavond, 17 november, heeft het kabinet bij monde van de Minister-President in zijn reguliere persconferentie over het Corona-virus deze aanvullende maatregelen met ingang van donderdag 19 november weer ingetrokken. Dit betekent dat met ingang van as. donderdag 19 november weer gedubbeld mag worden.

Voor alle duidelijkheid, het pakket aan maatregelen zoals dat vanaf 15 oktober van kracht was, blijft onverkort van kracht. Dat betekent onder meer dat de competitie nog niet hervat kan worden, dat de bar gesloten blijft, dat de kleedkamers nog niet geopend kunnen worden, dat er geen bezoekers in de hal moge worden toegelaten, dat u geacht wordt om na het spelen de hal zo gauw als mogelijk te verlaten, etc. Ook de 1,5 meter afstand die u te allen tijde in acht moet nemen blijft onverkort van kracht. 

IK wens u veel speelplezier. Samen moeten we het Corona-virus er onder zien te krijgen.

 

Vr.gr.

Namens het bestuur van de tennishal Schenkeldijk

Huub van der Weide

« Terug

» Nieuws archief