Nieuws

dit bericht is gewijzigd, zie update 17 november

 

 

 

 

Beste tennissers,

We leven in een bijzondere tijd als gevolg van diverse maatregelen die bedoeld zijn om het Coronavirus onder controle te brengen. Op 14 oktober 2020 hebben de competitiespelers van mij namens het bestuur van de tennishal Schenkeldijk een mail ontvangen over alle gevolgen van het Corona-virus voor het spelen van tennis in de tennishal. Dat was op basis van de toenmalige inzichten. Gisteren heeft het kabinet in haar persconferentie weer verder gaande maatregelen moeten aankondigen. Onder meer werd aangekondigd dat de groepsgrootte met ingang van woensdagvond 4 november 22.00 uur voor een periode van tenminste 2 weken van 4 terug gebracht zal worden naar 2. Zojuist (afgelopen woensdagavond) hebben wij van de KNLTB bericht ontvangen dat dat betekent dat er in elk geval de komende 2 weken niet gedubbeld mag worden, singelen mag wel. Dit in aanvulling op de  al van kracht zijnde maatregelen.

 

Al deze maatregelen om de Corona-veiligheid te kunnen waarborgen komen natuurlijk het tennisplezier zoals u dat gewend was, helaas niet ten goede. De hal blijft wel geopend voor diegenen die binnen de kaders van de getroffen maatregelen willen komen tennissen. Naar verwachting zullen de maatregelen die wij op 15 oktober al hebben moeten treffen voorlopig nog enkele weken van kracht blijven en de maatregelen van 4 november komen – voor een periode van 2 weken – daar nog boven op.

 

Om u enigszins te kunnen compenseren voor al deze ongemakken stel ik voor dat u in de week van het Sam de Roo toernooi (van zaterdag 12 tot en met zondag 20 december) op de (in uw verhuurbrief) voor u gereserveerde tijd kunt komen tennissen. In de verhuurbrief was nl. aangegeven dat u ten tijde van het Sam de Roo toernooi, niet zou kunnen komen om vrij te tennissen. Nu wij - door alle Coronamaatregelen - het Sam de Roo toernooi niet kunnen verspelen leek het het bestuur van de tennishal een goed gebaar om u – als compensatie voor alle ongemakken – deze extra mogelijkheid tot tennissen in de hal aan te bieden. 

 

Uiteraard hadden wij als bestuur u veel liever willen meedelen dat er geen beperkingen meer waren en dat u het vroegere  tennisplezier weer had kunnen ervaren, maar dat is helaas niet het geval.

 

Ik wens u ondanks alle ellende vanwege het Coronavirus toch veel tennisplezier.

 

Namens het bestuur

Huub van der Weide

 

Alles afwegende  verwachten wij nu dat op zijn vroegst de competitie in de tennishal Schenkeldijk pas in januari weer hervat kan worden. Zoals u weet, waren de weekenden uitgesloten om voornoemde redenen en om technische redenen zoals het open moeten houden van de hal zonder barbezetting, het toezicht en beheer (in het kader van calamiteiten) alsmede het risico om geen spelers op de baan te hebben, maar toch ‘open’ te zijn.

Sommigen van u hebben de vraag gesteld om het vrij kunnen tennissen in de weekenden toch mogelijk te maken. Voor het bestuur is het duidelijk dat het blijven uitsluiten van gebruikmaking van de weekenden tot in 2021 geen service is naar alle gebruikers van onze hal. Om die reden is vanaf  heden onze tennishal geopend op de tijden dat er door u gespeeld zou worden.

Wij willen u en uw teamleden in de gelegenheid stellen in de weekenden vrij te komen tennissen. De eerst komende twee weekeinden mag er echter alleen maar gesingeld worden. Wij zorgen dan voor de bezetting van de tennishal, aangezien er wel een beheerder aanwezig moet zijn om in geval van calamiteiten direct te kunnen optreden.

Wij stellen ons voor dat u, zonder dat daar een competitie-element aan verbonden is - dat is immers nog steeds verboden - op de voor u ingeroosterde tijdstippen vrij tegen elkaar kunt gaan singelen. De enige randvoorwaarden die wij hier aan willen verbinden is dat u tenminste 24 uur van te voren bij Knight Kunsen aangeeft of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken en dat u als team onderling het spelen heeft afgestemd. Die 24-uursregel is ‘ heilig’  want wij willen voorkomen dat er wel personeel aanwezig is terwijl er niemand komt. Wij hopen dat u dit kunt begrijpen.

Daarnaast is er in de geplande week van het Sam de Roo toernooi (van zaterdag 12 tot en met zondag 20 december) geen competitie gepland, maar wij willen u als compensatie voor alle ongemakken en het niet kunnen spelen, de mogelijkheid bieden om in deze week op de tijden waarop normaliter de competitie zou worden verspeeld (vrijdagmorgen zaterdagmiddag en zondag overdag) vrij te komen spelen. Een reservering 24 uur van tevoren bij Knight is ook hierbij een vereiste. Hopelijk kan en mag er dan ook weer worden gedubbeld.

Uiteraard hadden wij als bestuur u graag willen meedelen dat wij de competitie hadden kunnen hervatten, maar dat is helaas niet het geval.

Ik hoop dat u met deze informatie begrip op kunt brengen voor alle maatregelen die wij helaas moeten treffen en wens u ondanks alle ellende vanwege het Coronavirus toch veel tennisplezier.

« Terug

» Nieuws archief