Nieuws

Aangescherpte maatregelen

Ongetwijfeld zullen velen van u maandag 28 september de berichtgeving vanuit het kabinet over de stand van zaken rondom het Corona-virus hebben gevolgd.
Wellicht heeft u zich ook de vraag gesteld wat de getroffen maatregelen voor u als tennisser in de tennishal zullen gaan betekenen. Vooralsnog heeft het bestuur van de tennishal – mede na overleg met de Veiligheidsregio – de onderstaande maatregelen getroffen. Voor wat betreft het tennissen gelden er geen andere beperkingen dan voor afgelopen maandag. Dat betekent dat er gewoon getennist kan worden en dat ook het wisselen, waarbij er mogelijk 32 personen tegelijk in de hal zijn, geen problemen oplevert. Voor sportfaciliteiten geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen binnen nl. niet

Helaas is de bar vanaf dinsdag 29 september om 18..00 uur gedurende 3 weken gesloten. De visie van de Rijksoverheid is nl. dat sportbeoefening door mag gaan, maar dat voorkomen moet worden dat grote groepen mensen  bij elkaar komen. Daarom is door de overheid de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Het doel van deze maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen.

Helaas kunnen wij op dit moment ook niet toestaan dat er toeschouwers in de hal aanwezig zijn. De hal is alleen toegankelijk voor spelers. Al deze maatregelen gelden in elk geval voor de komende 3 weken en gaan  in op dinsdag 29 september om 18.00 uur.

 

« Terug

» Nieuws archief